کد خبر:52 دوشنبه, 05 آذر 1397 بازدید: 13155 بازدید
درصد رزين و توزيع آن براي كنترل وزن و ضخامت اهميت فراواني دارد. اكثر قطعات هوافضا داراي تلورانس وزني 2% مي‌باشند.

عمده‌ترين عوامل مؤثر بر خواص قطعات تهيه شده به روش رشته پيچي عبارت است از:
- درصد رزين و توزيع آن
- كشش به هنگام پيچش الياف
- شرايط الياف آغشته شده
- پهناي نوار الياف مورد استفاده
- آرايش الياف
- سيكل پخت
جدا كردن تأثير هركدام از عوامل فوق دشوار است و به هم مربوط مي‌باشند. از جمله نقايص يا ضعفهايي كه در قطعه به چشم مي‌خورد مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
حباب هوا، نقاط خشك، نقاط آكنده از رزين، شكست زودهنگام، نواحي شكست موضعي پخت ناقص يا ناهمگون.
درصد رزين و توزيع آن براي كنترل وزن و ضخامت اهميت فراواني دارد. اكثر قطعات هوافضا داراي تلورانس وزني 2% مي‌باشند. از نظر استحكام تغييرات مفرط درصد رزين، موجب ناهمگوني توزيع تنش و شروع شكست مي‌شود. درصد رزين به كششِ هنگام پيچش بسيار وابسته است. جريان رزين حاصل از فشار الياف، جهت خارج كردن حبابهاي هوا و ساير مواد فرار سودمند است ولي كشش به هنگام پيچش يك متغير حساس در كنترل و كاهش مقدار حبابهاست. حبابهاي اضافي موجب كاهش استحكام برشي بين لايه‌اي و افت استحكام فشاري و مقاومت در برابر خمش و شكم دادن مي‌شود.
دما، رطوبت، شرايط آب و هوايي، پيري و ساير شرايط محيطي بر خواص كامپوزيتهاي رشته پيچي شده تأثير مي‌گذارند. تأثير اين عوامل همانند تأثير بر قطعات كامپوزيتي تهيه شده با ساير روشها، مي‌باشد. مسئله‌اي كه وجود دارد اين است كه پايين بودن درصد رزين در كامپوزيتهاي رشته پيچي شده، موجب مي‌شود كه آنها براي نفوذ رطوبت و تخريب در محيطهاي شديداً مرطوب مستعدتر شوند. تأثير منفي دوره‌هاي گرما-رطوبت مي‌تواند با استفاده از رزينهاي كاراتر در لايه‌هاي آخر به حداقل برسد.
قطعات رشته پيچي شده از نظر كميت هم در صنايع هوافضا و هم كاربردهاي تجاري، اهميت قابل توجهي دارند. البته تكنولوژي پيچش و طراحي در اين دو زمينه متفاوت است زيرا كارايي‌هاي مورد نظر متفاوت مي‌باشد.

 

فروشگاه ایران کامپوزیت، ارائه کننده محصولات الیاف شیشه و الیاف کربن


Copyright © 1397 ایران کامپوزیت. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.