شرکت سوئیسی Bcomp الیاف طبیعی مورد نیاز برای ساخت تمام 9 خودروی شاسی بلند برقی Spark Odyssey را تامین می نماید. 

 

بدنه الیاف طبیعی طراحی شده توسط Spark Racing Technology در پنج آخر هفته مسابقه سخت که چهار قاره را در بر می گیرد آزمایش می شود.

 

 

 

 

 

 

  منبع: www.jeccomposites.com

 

گالری

Template Design:Dima Group