رزينهاي پلي استرغير اشباع بطور گستردهاي در سراسر دنيا استفاده ميشوند. زنجير اصلي پليمري اين رزين داراي اتصالات استري ميباشد كه از واكنش تراكمي يك تركيب الكلي چند عاملي و يك اسيد چند عاملي مانند گليكول و اسيد فوماريك تهيه ميشود.

رزينهاي پلي استرغير اشباع بطور گستردهاي در سراسر دنيا استفاده ميشوند. زنجير اصلي پليمري اين رزين داراي اتصالات استري ميباشد كه از واكنش تراكمي يك تركيب الكلي چند عاملي و يك اسيد چند عاملي مانند گليكول و اسيد فوماريك تهيه ميشود. در مثال اخير بدليل استفاده از يك اسيد غير اشباع، پيوندهاي دوگانه در فواصل منظمي در زنجير بوجود مي‌آيند.

اين پيوندهاي دوگانه، سايتهاي داراي امكان شبكهاي شدن توسط استايرن هستند و ميتوانند موجب سخت شدن رزين و پخت شدن آن شوند. بنابراين با طراحي فرمول و كنترل اسيدهاي اشباع و غير اشباع، كاتاليستها، دما وزمان واكنش، مجموعه كاملي از رزينها را ميتوان توليد نمود كه براي كاربردهاي مختلف مناسب باشند.

پلي استر غير اشباع با استايرن مخلوط مي‌شود و ميتواند از طريق پيوندهاي دوگانه موجود در هر دو جزء، شبكه‌اي شود. معمولا رزين به هنگام مصرف با استايرن مخلوط بوده و براي رسيدن به خواص مختلف داراي اجزاي ذيل مي تواند باشد:
-
 سيتم پخت؛ به منظور شروع و تسريع واكنش شبكهاي شدن، در دماي محيط يا دماي بالا
-
 عوامل كنترل جريان پذيري؛ به منظور كنترل جريان رزين و جلوگيري از شُرّه كردن رزين در لايه گذاري سطوح عمودي و ريخته گري رزين
- جاذب uv
 به منظور افزايش مقاومت در برابر نور خورشيد
- فيلر به منظور كاهش جمع شدگي و قيمت 
و ايجاد خواصي چون مقاومت شعله و آتش
- پيگمنت؛ به منظور رنگ دادن به قطعه و زيبايي آن- تغليظ كننده‌ها؛ به منظور تغليظ كردن فرمولاسيونهاي مورد استفاده در SMC و 
BMC
- 
عوامل آغشته سازي؛ به منظور بهبود آغشته سازي فيلرها و الياف با رزين به منظور حصول چسبندگي مناسب
- رها ساز حباب؛ به منظور سهولت در خروج حباب از رزين و كاهش حفره 
در محصول نهايي
- رها سازي قالب؛ به منظور تسهيل جدا شدن قطعه از قالب و جلوگيري از تابيدگي و صدمه به سطح قطعهرزينهاي پلي استردر فرايندهاي مختلفي از قبيل لايه گذاري دستي، پاشش رزين، RTM، ريخته گري، پلتروژن، SMC و BMC
 قابل استفاده‌اند. 
كامپوزتهاي پلي استر-شيشه به لحاظ حجم مصرف، بيشترين اهميت را دارا هستند و يافتن نمونههايي از اين مواد در محل كار و زندگي ما بسيار آسان است.كامپوزيتهاي پلي استري تا دماي حدود 250 درجه سانتيگراد مقاومند ولي مداومت حضور در اين دما و دماهاي بالاتر موجب افت خواص آن ميشود. همچنين بعد از پخت، حدود 5 تا 8 % حجمي جمع شدگي (Shrinkage) دارند. در مورد كاربرد الياف شيشه به همراه رزين پلي استر بايد از ژل كوت مناسب استفاده كرد تا از نفوذ رطوبت به فصل مشترك الياف و رزين جلوگيري شود. بدليل طبيعت قطبي ساختار پليمري، كاربرد آنها در نزديكي وسايل الكتريكي با فركانس بالا محدوديت دارد.

فروشگاه ایران کامپوزیت، ارائه کننده محصولات الیاف شیشه و الیاف کربن

گالری

Template Design:Dima Group