درباره مواد کامپوزیت

صنعت كامپوزيت نيز مانند ساير رشته‌هاي فني به سرعت در حال پيشرفت است. قطعات كامپوزيت مي‌بايست در تيراژ بالاتر و كيفيت بهتر توليد شوند. اكنون ديگر جايي براي خطاهاي ناشي از توليد و از دست دادن زمان باقي نمانده است.

يكي از معضلاتي كه در صنعت كامپوزيت به ويژه در كاربردهاي خودرويي وجود دارد، رنگ كردن قطعات است. در اين مقاله كه برگرفته از مجلة JEC شمارة آوريل 2005 مي‌باشد، اين موضوع مورد بحث قرار گرفته است.

تاكنون گزارش‌هاي متعددي مبني بر گسترش كاربرد كامپوزيت‌هاي ترموپلاست يا گرمانرم منتشر شده است. به عنوان نمونه گزارش شده، رشد مصرف كامپوزيت‌هاي ترموپلاست، 9% و رشد مصرف كامپوزيت‌هاي ترموست، 3% بوده است و يا اينكه قوانين زيست محيطي اروپا، باعث تغيير الگوي مصرف از كامپوزيت‌هاي ترموست به كامپوزيت‌هاي ترموپلاست خواهد شد.

نانوتكنولوژي عكس العمل‌هاي متفاوتي را در ميان متخصصين مواد ايجاد كرده است. عده‌اي دنياي نانو را متفاوت از دنياي حقيقي و تا حدودي فعلاً غير كاربردي مي‌دانند و عده‌اي ديگر، نانوتكنولوژي را پيشتاز دنياي علمي آينده مي‌دانند كه در صنعت انقلابي به پا خواهد نمود.

الیاف طبیعی در كاربردهاي مهندسي، اغلب به تلفيق خواص مواد نياز است. به عنوان مثال در صنايع هوافضا، كاربردهاي زير آبي، حمل و نقل و امثال آنها، امكان استفاده از يك نوع ماده كه همه خواص مورد نظر را فراهم نمايد، وجود ندارد. به عنوان مثال در صنايع هوافضا به موادي نياز است كه ضمن داشتن استحكام بالا، سبك باشند، مقاومت سايشي و UV خوبي داشته باشند و ….

گالری

Template Design:Dima Group